Frisk

Studie 103. Personer 18-60 år​

Är du helt frisk och inte äter några läkemedel? 
Kvinnor måste vara icke fertila. Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 129. 40-65år och BMI 27-32

Är du helt frisk och har ett BMI mellan 27 och 32? 

Kvinnor måste vara icke fertila. Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 141. Snusare minst 19 år

Söker dig som snusat minst 1 år

Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 99. Personer 18-50 år

Vill du delta i en studie där vi jämför Hydrokortisonsalvor? 

Studien äger rum i Uppsala

Reservplatser kvar

Mer information

Studie 146. Friska män 18-55 år

Är du helt frisk och inte äter några läkemedel? 

Studien sker i Uppsala

Reservplatser kvar

Mer information

Vill du delta i studier utan läkemedel?

Just nu söker vi friska kvinnor (i fertil ålder) och gravida kvinnor

Mer information

Patient

Studie 100. För personer med typ 2 Diabetes

Har du Diabetes typ 2 och endast Metformin som diabetesbehandling?

Mer information

För personer med Astma

Vi söker Dig som är mellan 18-75 år och som märker av din astma

Plats: Uppsala och Linköping

Mer information

Studie 84. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Studie 83. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Kommande och avslutade studier

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 018-611 1306
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta