Frisk

Studie 135. Personer 50-75 år

Är du mellan 50-75 år?
Studien sker i Uppsala, Linköping, Malmö, Helsingborg och Borås

mer information

Kvinnor 18-50 år med urinvägsinfektion

Har du en pågående UVI som behandlas med antiobiotika? Alla besök sker via videosamtal eller telefon.

Mer information

Studie 142. Snusare minst 19 år

Söker dig som snusat minst 1 år 
Studien sker i Göteborg

Mer information

Vill du delta i studier utan läkemedel?

Just nu söker vi friska personer till kort blodprovsstudie

Mer information

Patient

Söker personer med KOL

Vi söker personer som är 40 år eller äldre som har KOL
Plats: Uppsala och Linköping

Mer information

Studie 152. Diabetes 2 med högt BMI

Har du högt BMI och tar Metformin mot din diabetes? 
Äger rum i Uppsala

Mer information

Studie 83. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Studie 84. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Studie 160. Diabetes och fettlever

Vi söker dig som har diabetes typ 1 eller 2 och vill delta i en studie om fettlever. Äger rum i Uppsala. 

Mer information

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta