Frisk

Studie 135. Personer 65-75 år

Är du mellan 65-75 år?
Studien sker i Uppsala, Linköping, Malmö, Helsingborg och Borås

mer information

Kvinnor 18-50 år med urinvägsinfektion

Har du en pågående UVI som behandlas med antiobiotika? Alla besök sker via videosamtal eller telefon.

Mer information

Studie 142. Snusare minst 19 år

Vi söker dig som snusat minst 1 år till en studie i Göteborg. 

Mer information

Vill du delta i studier utan läkemedel?

Just nu söker vi friska personer till kort blodprovsstudie i Uppsala.

Mer information

Patient

Studie 152. Diabetes typ 2 med högt BMI

Har du högt BMI och tar Metformin mot din diabetes? 
Äger rum i Uppsala

Mer information

Studie 176. Diabetes typ 2 med högt BMI

Vi söker män och kvinnor över 18 år med diabetes typ 2 för en kommande studie i Uppsala.

Mer information

Studie 83. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Studie 84. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta