Aktuella studier friska

Studie 103. Personer 18-60 år​

Är du helt frisk och inte äter några läkemedel? 
Kvinnor måste vara icke fertila. Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 129. 40-65år och BMI 27-32

Är du helt frisk och har ett BMI mellan 27 och 32? 

Kvinnor måste vara icke fertila. Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 144. Minst 50 år

Har du höga blodfetter & väger mellan 63-125kg? 
På vår klinik tar vi blodprov för att mäta detta
Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 99. Personer 18-50 år

Vill du delta i en studie där vi jämför Hydrokortisonsalvor? 

Studien äger rum i Uppsala

Mer information

Studie 143 Jämförande studie av utfyllnadsgel

Är du intresserad av att delta i en studie där man ska undersöka en ny utfyllnadsgel jämfört med en liknande produkt som finns på marknaden?

Mer information

Vill du delta i studier utan läkemedel?

Just nu söker vi friska kvinnor (i fertil ålder) och gravida kvinnor

Mer information

Studie 141. Snusare minst 19 år

FULLBOKAD
Söker dig som snusat minst 1 år
Studien sker i Uppsala

Mer information

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta