Information

Vi söker Dig som är mellan 18-75 år och som märker av din astma, till exempel att du vaknar på natten eller har väsande andning, trots att du medicinerar med inandad kortison. Du skall tidigare ha varit hos en läkare och fått diagnosen astma.

Studien håller på i 12 veckor och innebär ca 6 besök på klinik samt 3 telefonkontakter. Alla besök kommer att ske på eftermiddag/ kväll. Det kommer att kontrolleras spirometri, tas EKG, blodtryck samt blodprover vid varje besök. Dina egna inhalationer byts ut mot två inhalatorer som tas på kvällen, dessutom får man Ventoline att ta vid behov.

Syfte: Att undersöka eventuell skillnad mellan att endast ta inhalationssteroider (ICS) jämfört med tillägg av långverkande luftrörsvidgande (LABA).

Du får ersättning för eventuella extra kostnader i samband med studiebesök (ex resor till och från kliniken, parkering mm).

Plats: Uppsala och Linköping

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta