Är du intresserad av att delta i studier utan intag av läkemedel?​

FRISK

Blodprovsstudie med syfte att utveckla nya analysmetoder.

Blodmängd: ca 40 ml

Restriktioner:

  • Frisk
  • 18-50år
  • Inget intag av NSAID preparat (ex ipren och diklofenak) 7 dagar innan besöket
  • Ingen förkylning 7 dagar innan besöket

Kommande datum: 

Fler datum kommer inom kort

Besöket tar ca 30 min 

Ersättning: du får ersättning för ditt deltagande

För mer information kontakta: lina.gifting@ctc-ab.se

Fertila kvinnor till GBS provtagning

Vi söker både gravida och icke gravida kvinnor (i fertil ålder) för provtagning av GBS (group B streptococcus), testet utförs genom två vaginala och rektala swab (tops). Inget intag av läkemedel utan endast provtagning med två topsliknande prov i vaginan och rektalt.

Tid:

28/11, 08 - 11:30 och 13 - 14:45

30/11, 09 - 11:30 och 17 - 18:45

Besöket tar endast ca 15min

Ersättning: Du får ersättning för ditt deltagande

Om du är intresserad, maila vilket datum och ungefärlig tid som passar dig bäst, så bokar vi in dig

Plats: Dag Hammarskjölds väg 13, 2tr (gamla fängelset), Uppsala


Anmälan:

lina.gifting@ctc-ab.se

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta