När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 135

Vi söker män och kvinnor 65-75 år för deltagande i en klinisk studie av ett nytt influensavaccin.

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur väl influensavaccinet, samt ett tillsatsämne i olika mängder, tolereras. Tillsatsämnet är ett så kallat adjuvans som antas förhöja effekten av vaccinationen. Tillsatsämnet (adjuvanset) finns inte i något godkänt influensavaccin men har tidigare använts i kombination med influensavaccin och andra vaccin i tidigare forskningsstudier. Personer som fick dessa vaccin tolererade tillsatsämnet väl.

Personer med hög risk att utveckla influensarelaterade komplikationer är bl.a. barn under 5 år, vuxna på 65 år och äldre, gravida kvinnor, personer med astma, personer med hjärtsjukdom eller försämrat immunförsvar. 

Barn har varit och fortsätter vara en viktig målgrupp för detta vaccin.

I denna studie vill man undersöka riskgruppen, vuxna 65 år och äldre som är i hög risk att utveckla svåra influensakomplikationer vilket betonar behovet av förbättrade insatser för influensa i denna riskgrupp. Äldre vuxna svarar mindre väl på influensavaccin på grund av åldrande av immunsystemet och de har därför ett större behov av en adjuvans jämfört med yngre vuxna.

Studien omfattar 3-4 klinikbesök under en tidsperiod på maximalt ca 12-14 veckor. Efter sista vaccinationen följer en uppföljningsperiod på 6 månader då en sköterska ringer upp dig vid 2 tillfällen (ungefär var 12:e vecka) för att stämma av hur du mått efter vaccinationen.

Beroende på vilken grupp man deltar i ges dos vid 1 eller 2 av tillfällena på kliniken.

Besöken på kliniken tar ca 2-4 timmar. 

Målgrupp: Män och kvinnor 65-75 år

Studien kommer att äga rum i följande städer

  • Uppsala
  • Linköping (full)
  • Malmö 
  • Helsingborg (full)
  • Borås (full)

Kriterier för deltagande: 

·       65-75 år

·       Kvinnor måste vara i klimakteriet eller använda för studien godkända preventivmedel

För att kunna delta får du INTE: 

·       ha pågående eller historia av sjukdomar som kan påverka resultatet av studien. Vår läkare gör den bedömningen

·       haft dokumenterad influensa 2017/2018

·       ha vaccinerat dig med influensavaccin senaste 9 månaderna

·       ha vaccinerat med annat vaccin inom 28 dagar före dos eller planerad vaccination under studien

·       ha deltagit i annan klinisk studie inom 3 månader före hälsokontrollen

·       vara allergisk mot vaccinets innehåll eller inte kunna få intramuskulär injektion

·       ha historia av allvarlig allergisk reaktion i samband med tidigare vaccination 

·       vara allergisk mot ägg eller äggprodukter

·       ha astma som ej är välbehandlad

·       genomgå behandling/medicinering som påverkar immunförsvaret

·       ha historia eller pågående neurologisk sjukdom

·       använda produkter som innehåller kortison Undantaget är kortison som inhaleras

·       ha fått blod/plasma inom 3 månader före dos

·       ha gett blod 3 månader eller plasma inom 1 månad före dos

·       ha historia av drog- eller alkoholmissbruk inom 2 år före hälsokontroll

·       använda avsvällande nässpray eller nässpray innehållande kortison

·       ha pågående hosta, bihåleinflammation, allergisk snuva, nasala polyper eller sned nässkiljevägg

·       ha lätt för att blöda näsblod


Hör gärna av dig till oss om du har några funderingar: 018-30 33 99

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta