Studie 152

Målgrupp: Män och kvinnor med diabetes typ 2 (18-75 år)

Preparat: Nytt läkemedel för patienter med diabetes typ 2 

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kriterier för deltagande:

  • 18-75 år
  • 60-120 kg
  • BMI 28–38
  • Diabetes typ 2 diagnos i minst 1 år
  • Behandling med Metformin.
  • HbA1c värde 48-75 (långtidssocker)

Studieläkemedlet som används i denna studie, är under utveckling för framtida behandling av patienter med typ 2-diabetes.

Tre kliniska studier har genomförts med preparatet hos både friska och patienter. Inga större säkerhetsproblem har rapporterats i någon av studierna.

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta