När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 152

Målgrupp: Män och kvinnor med diabetes typ 2 (18-75 år)

Preparat: Nytt läkemedel för patienter med diabetes typ 2 

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Totalt sker 9 besök varav 2 övernattningar. I studien sker 4 PET-undersökningar.

Kriterier för deltagande:

  • 18-75 år
  • 60-120 kg
  • BMI 28–38
  • Diabetes typ 2 diagnos i minst 1 år
  • Behandling med Metformin.
  • HbA1c värde 48-75 (långtidssocker)

Studieläkemedlet som används i denna studie, är under utveckling för framtida behandling av patienter med typ 2-diabetes.

Tre kliniska studier har genomförts med preparatet hos både friska och patienter. Inga större säkerhetsproblem har rapporterats i någon av studierna.

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta