Studie 160

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie kring nya metoder för att mäta och följa graden av fettvärde i levern hos diabetiker? Om du har diabetes så har du möjlighet att delta i denna studie. 

Syfte: Att undersöka om diabetes kan vara en möjlig riskfaktor för icke alkoholinducerad fettleverinflammation.

Du kan delta i studien om:

  • du är kvinna eller man mellan 18-70 år
  • har ett BMI under 40 
  • har något som tyder på att du har icke alkoholinducerad fettleverinflammation, så som förhöjda CK18 M30 eller ALT-nivåer (detta testas på kliniken).

Du får INTE delta om:

  • du äter blodförtunnande läkemedel
  • har arbetat som svetsare
  • har nedsatt njurfunktion
  • har ett kirurgiskt implantat

Om du önskar delta är att du kommer till oss på CTC för att se om dessa blodvärden är förhöjda hos dig. Därefter får du komma på en grundligare hälsokontroll där du även kommer att ges mer information om själva studien innan du bestämmer dig för att delta.

Studien omfattar totalt ett till fyra besök på Akademiska sjukhuset samt två telefonsamtal. Du kommer att genomgå undersökningar som inkluderar provtagning av blod, ultraljudsundersökning, magnetkameraundersökning och eventuell leverbiopsi.

Studien äger rum i Uppsala.

Ersättning ges. 

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta