När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 176

Har du diabetes typ 2 och är intresserad av att delta i en klinisk studie?

Målgrupp:  Män och kvinnor över 18 år med högt BMI

Preparat: Nytt läkemedel för diabetiker typ 2

Vi söker män och kvinnor 18 år eller äldre med Metforminbehandlad typ 2 diabetes för deltagande i en klinisk studie.

För att kunna delta i studien ska du:

- behandlas med Metformin (tex Glucophage®, eller Siofor®)

- inte vara insulinbehandlad

- ha ett BMI mellan 27-40 

- inte ha haft hjärtinfarkt eller stroke

- som kvinna får du inte vara gravid eller amma

Om du uppfyller dessa kriterier kan du vara berättigad att delta i en klinisk prövning som utförs av MedImmune (medlem av AstraZeneca-gruppen) som utvärderar effekten av ett nytt diabetesläkemedel och dess påverkan på nedbrytning av glykogen i levern. Studien omfattar totalt 6 besök under 4-6 månaders period på vår forskningsklinik på Dag Hammarskjölds väg 13 i Uppsala.  Vid 2 av dessa besök är du inneliggande på kliniken, totalt 6 nätter (3 nätter i början och 3 nätter i slutet av behandlingsperioden). De övriga besöken tar ca 1,5 timme.

Under de två perioderna du är inneliggande på kliniken kommer du att genomföra magnetkameraundersökningar vid 10 tillfällen, 5 under första perioden och 5 under andra perioden. Dessa undersökningar görs på röntgenavdelningen på Akademiska Sjukhuset. Varje undersökning tar cirka 20 min. Under samma inneliggande period kommer dina blodsockerkoncentrationer att undersökas vid två testperioder.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad eller om du vill veta mer om den här studien.

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta