Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Plats: Dag Hammarskjölds väg 13, Uppsala

Syfte: Att undersöka den njurskyddande effekten hos ett nytt läkemedel

Läkemedel: Finerenone en tablett som ska tas 1 ggr/dag.

Upplägg: Studien pågår i ca 3 år. Under de första 4 månaderna är det besök på kliniken cirka 4 gånger. Därefter besök var 4:e månad till dess att studien avslutas.

Kriterier: Har typ 2 diabetes, nedsatt njurfunktion (äggvita i urinen), behandling för högt blodtryck

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta