Har du urinvägskateter och är intresserad av att pröva en ny metod att byta kateter?

Vi startar nu en studie för att undersöka om Catheasy-metoden (vid borttagande och applicering av urinkatetrar) i framtiden kan ersätta nuvarande metod.

Catheasy-metoden är en snabb och enkel metod jämfört med nuvarande och innebär att man använder koksalt när man sätter in och tar ut urinkatetern vilket gör att man då inte behöver använda smärtlindring. Tidigare studie har även visat att metoden ger mindre blödningar.

Studien omfattar endast 1 besök för byte eller kateterisering på vår forskningsklinik på Dag Hammarskjölds väg 13 i Uppsala. 

Totalt tar besöket ca 1 timme. Under detta besök ges information om studien, samtal med sköterska, byte eller kateterisering samt att du får svara på några frågor om hur du upplevde Catheasy-metoden.

Vi kommer förutom besöket på kliniken att följa upp besöket efter ca 1 vecka med ett telefonsamtal.

Besöket för denna studie kommer att äga rum på CTCs klinik på Dag Hammarskjölds väg i Uppsala.

Ersättning ges för ditt deltagande

KRITERIER FÖR DELTAGANDE:

  • Man, minst 18år
  • Behov av att byta eller sätta in en urinkateter

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta