Om CTC

CTC utför klinisk forskning på uppdrag av universitetet, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Vi utför även prövningar i nära samarbete med andra kliniker och vårdcentraler runt om i Sverige.

I Uppsala har vi två kliniker en på Akademiska sjukhuset och en på Dag Hammarskjölds väg 13

I Linköping har vi en klinik på Brigadgatan 26.

CTC tillverkar inga egna läkemedel, utan vi arbetar på uppdrag av andra instanser. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som alla har erfarenhet av läkemedelsprövningar.

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta