Studie 129

Målgrupp: Män och kvinnor 40-65 år

Helt frisk med BMI 27-32 

Kvinnor måste vara sterila eller postmenopausala.

Plats: Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Preparat: En substans som är godkänd av läkemedelsverket och har använts inom sjukvården för behandling av epilepsi sedan flera decennier. Nu ska en ny formulering testas

Schema

Upplägg:

Studien består av 3 delar. Du kan välja att vara med i en av dem eller i alla tre.

Del 1 och 2: Startar med en inledande hälsokontroll. Sedan kommer du på 1 besök med en övernattning på vår klinik, 1 morgonbesök samt 3 kvällsbesök. Sedan ett avslutande uppföljningsbesök 


Hälsokontroller för Del 1  äger rum:

6 okt eller 9-13 oktober 

kl 8:00


 Del 1

 Besök med 

övernattning

Morgonbesök

 Kvällsbesök

 Uppföljning

 Grupp 1

23-24 okt

 25 okt

 25, 26, 27  okt

30 okt

 Grupp 2

25-26 okt

27 okt

 27, 28, 29  okt

1 nov

 Grupp 3

30-31 okt

1 nov

 1, 2, 3 nov

7 novDel 2 kommer att äga rum i november, schema kommer snart

Hälsokontroller: 30, 31 okt samt 1-3 nov kl 08:00

Startar med en inledande hälsokontroll.

Sedan består studien av 2 doseringsperioder på vardera 14 dagar.

Under dessa 28 dagar kommer du på 1 besök med övernattning, 4 morgonbesök

och 6 kvällsbesök samt ett avslutande uppföljningsbesök.


Skriv vilken grupp och datum för hälsokontroll du önskar komma direkt efter ditt namn. Tex Namn_DEL1 9/10_kl 08:00

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta