Studie 129

Målgrupp: Män och kvinnor 40-65 år

Preparat: Nytt preparat för framtida behandling mot blodproppsbildning.

Plats: Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Ersättning ges för ditt deltagande samt för resor till och från kliniken


Kriterier för deltagande:

 • Ålder 40-65 år
 • BMI 27-35
 • Villig att under studietiden och 3 månader därefter använda dubbelbarriär. Kondom + Ev kvinnlig partner använda preventivmedel
 • Du får inte ta några läkemedel, vitaminer eller hälsokostpreparat under studien. Endast Alvedon är ok
 • Får inte ha historia av allvarliga allergiska reaktioner eller allergier 
 • Får inte ha historia av eller pågående hjärt- kärlsjukdom 
 • Får inte ha mag-tarmsjukdomar. Tex IBS, glutenintolerant
 • Får inte ha leversjukdom    
 • Regelbunden användning av nikotin är ej tillåtet. Upp till 3 ggr/vecka är ok  
 • Får inte ha historia av eller pågående drog eller alkoholmissbruk    
 • Får inte ha deltagit i någon annan klinisk läkemedelsstudie 3 månader innan första dos.
 • Får inte lämna blod eller plasma 3 månader före och inte heller 3 månader efter studien. 

Ring gärna oss om du har några funderingar kring studien! 

Telefon: 070- 330 41 64

Schema

Del 1:  Redan genomförd

Del 2: Startar med en inledande hälsokontroll 

Studien består sedan av 2st doseringsperioder på vardera 14 dagar.

Under dessa totalt 28 dagar kommer du på 1st besök med övernattning, 4st morgonbesök

och 6st kvällsbesök samt 1st avslutande uppföljningsbesök.


Period 1:

Dag 1: Besök under dagen mellan ca. 09:00-15:00. Prover & kontroller utförs på kliniken, och sedan tar du med dig läkemedlet hem.

Tar din dos i hemmet dag 1-27 i studien. 

Dag 2, 7, 15, 16, 21: Morgonbesök på kliniken som tar ca. 1-2 timmar.

 

Period 2:

Dag 28: Kommer till kliniken ca. 14:00 och får dos på kliniken. Övernattning på kliniken, prover & kontroller under kvällen och natten. 

Dag 29: Prover & kontroller under dagen. Går hem ca. 22:00 på kvällen. 

Dag 30: Morgon och kvällsbesök.

Dag 31: Kvällsbesök.

Dag 32: Kvällsbesök.


Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta