Studie 141 FULLBOKAD

Önskar du delta som försöksperson i studie 141?

Plats: Dag Hammarskjölds väg 13, Uppsala

Syfte: Olika formuleringar och styrka på ett nytt snus utan tobak ska jämföras med snus som innehåller tobak.

Kriterier för deltagande:

  • Regelbunden snusare sedan minst 1 år, med en veckokonsumtion som uppnår tre eller flera dosor (av snus med mindre än 1% nikotininnehåll) eller två eller flera dosor (av snus med mer än 1% nikotininnehåll)
  • Frisk kvinna eller man, minst 19 år gammal. 
  • Du får ej ha ett diagnosticerat högt blodtryck eller andra hjärt- kärlsjukdomar
  • Du får ej ha genomfört någon större operation 6 månader innan hälsokontrollen
  • Kvinnor ska använda preventivmedel, inte planera att bli gravid, inte vara gravid

Kriterier under studien:

  • Inte brukat snus eller någon annan nikotininnehållande produkt från och med klockan 20:00 inför varje morgonbesök. T.ex cigaretter, nikotinplåster och nikotintuggummin.


Schema

Deltagandet i studien innebär att du kommer på 14 förmiddagsbesök på vår klinik. Det kan gå 1-5 dagar mellan dos men alla 14 besök ska genomföras under 8 veckor.

Vid varje besök testas en ny formulering. Styrkan kommer variera mellan 3 och 6 mg nikotin och du kommer få ha kvar den under läppen under 15 eller 60 minuter. 

Hälsokontrollerna kommer att äga rum nedan datum: 

15/9 08:00, 10:00 

18/9, 19/9 eller 21/9,  9:30

Första studiedag är sedan planerad till den 18/9 (efter genomförd hälsokontroll). Du kommer sedan på 14 morgonbesök. Varannan, var tredje dag.

Kan du fler tider får du gärna ange det så försöker vi fördela tiderna så att det blir kortare väntetid.

Skriv vilka datum för hälsokontroll du önskar komma direkt efter ditt namn. Tex: namn_15/9 08:00


Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta