Studie 142, Göteborg

Önskar du delta som försöksperson i studie 142?

Plats: Medicinargatan i Göteborg

Preparat: Snus

Kriterier för deltagande:

  • Regelbunden snusare sedan minst 1 år, med en veckokonsumtion som uppnår tre eller flera dosor (av snus med mindre än 1% nikotininnehåll) eller två eller flera dosor (av snus med mer än 1% nikotininnehåll)
  • Frisk kvinna eller man, minst 19 år gammal. 

Kriterier under studien:
För att resultaten av studien skall bli så tillförlitliga som möjligt, måste du följa vissa restriktioner.

  • Du får inte delta i någon annan medicinsk studie samtidigt med denna.
  • Du får inte använda tandtråd 72 timmar innan besöken.
  • Du får inte borsta tänderna 48 timmar innan besöken.
  • Du får inte äta eller dricka från två timmar innan ett besök tills efter doseringen.
  • Du får inte använda några droger. Om du behöver ta något läkemedel under studiens gång, måste du meddela försöksledningen detta innan försöksdagen eller när du kommer till forskningslaboratoriet.
  • Du som är kvinna får inte bli gravid under studiens gång.
  • Du får inte använt antibiotika fyra veckor innan samt under studieperioden.

Studieupplägg

Under 6 veckor kommer du på upp till 5 besök till kliniken samt ett uppföljningssamtal via telefon.

Besök 1: Screeningbesök. 
Du undersöks för lämplighet att delta i studien. Vid slutet av screeningbesöket får du med dig prover av olika typer av studieprodukt hem vilka du testar under två till fyra dagar.

Besök 2: hämta den mängd studieprodukt du behöver för de kommande 2 veckorna. 

Besök 3-5: Behandlingsbesök .
Under de dagar du tar studieprodukten hemma kommer du att få fylla i om du har tagit produkten i en dagbok.Studieprodukten, som är en ”portionssnus”, placeras innanför överläppen precis som ditt vanliga snus. Du kommer under studieperioden få byta ut ditt vanliga snus mot studieprodukten och bestämmer därför själv hur mycket du ska använda, men uppmuntras att byta ut så mycket som möjligt.

Avslutande uppföljningssamtal: görs 5-10 dagar efter sista behandlingsbesök.  

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta