Studie 144

Målgrupp: Män och Kvinnor från 50 år och uppåt (kvinnor måste vara icke fertila) med förhöjda blodfetter. 

Plats: Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kriterier för deltagande: 

  • Män och kvinnor från 50 år med förhöjda blodfetter ( kvinnor måste vara icke fertila)
  • Vikt 63-125 kg
  • Ej röka eller snusa
  • Ej haft allvarliga allergiska reaktioner eller allergier
  • Ej ha Blodtryck över 180/100mmhg

Upplägg

Hälsokontrollen är uppdelad i två delar.  
1. Du kommer in och lämnar ett blodprov för att testa om du har förhöjda värden av Lp(a). 
2. Om du ett förhöjt värde och uppfyller kraven kallas du till en mer grundlig hälsokontroll och mer information.

Om du blir godkänd kallas du till nästa del av studien som består av undersökning med Magnetkameraundersökning och PET röntgen.  

Efter det är det 4 doseringstillfällen med en månads mellanrum samt telefonuppföljning mellan varje dos. 
Varje dostillfälle tar en förmiddag. Dos på morgonen, hem efter lunch.

Schema

Del 1 som består av provtagning kommer att ske nedan datum. 
Kontakta oss för att boka en tid, provtagningen tar ca 15 min.

1/12,  8:00-12:00
4/12,  8:00-12:00, 14:00-15:00
5/12,  8:00-12:00
6/12,  8:00-12:00, 13:00-15:00

Är du intresserad och vill veta mer kan du antingen fylla i anmälan nedan så kontaktar vi dig eller så kan du ringa oss: 070- 330 41 64

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta