Har du Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion?

Studie med patienter som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 
I denna studie vill vi utvärdera en ny läkemedelsbehandling vid njurpåverkan hos typ 2 diabetiker. Man vill undersöka om finerenone minskar risken för hjärt-kärlåkommor som kan drabba patienter med Diabetes typ 2 med diabetesrelaterad njurpåverkan. Läkemedlet ges som ett tillägg till den ordinarie läkemedelsbehandlingen mot diabetes. Det är en tablett som skall tas en gång om dagen.
Studien pågår i ca 3 år. Under de första 4 månaderna är det besök på kliniken cirka 4 gånger. Därefter besök var 4:e månad till dess att studien avslutas.

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta