Studie 149. Probiotika mot återkommande UVI

Vi söker dig som brukar drabbas av återkommande UVI (urinvägsinfektion)
för deltagande i en studie med probiotika.
För att kunna starta deltagandet behöver du äta antibiotika för en pågående UVI.

Syftet med studien är att se om man kan minska risken för återfall. Studiedeltagandet startar genom att du i direkt anslutning till din senaste och pågående UVI påbörjar en behandling med kosttillskott i form av probiotika. 

Studien består av en dosperiod på 3 månader samt en uppföljningsperiod på 3 månader.  

Det är inga fysiska besök på kliniken utan all kontakt med studiepersonalen sker
via videosamtal eller telefonsamtal. Dessa samtal kommer att bokas in med en månads mellanrum vid totalt 7 tillfällen. Mellan samtalen får du fylla i en elektronisk dagbok. 

Probiotikan hämtas upp i närheten av där du bor.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning. 

Är du intresserad och vill veta mer? 
Aningen så kan du fylla i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig eller så kan du ringa oss på telefon: 018 - 30 33 99

Kriterier för deltagande:

För att kunna delta behöver du:

 • vara 18-50 år
 • ha BMI över 18
 • ha återkommande UVI
 • ha en pågående UVI vid start av studien som behandlas med antibiotika
 • ha tillgång till Bank-ID

Återkommande UVI = minst 2 UVI de senaste 6 månaderna ELLER minst 3 UVI de senaste 12 månaderna (minst 2 v mellan varje UVI)

För att kunna delta får du INTE:

 • vara ammande
 • vara gravid, eller planera graviditet under studietiden
 • vara i klimakteriet eller ha oregelbunden menstruation
 • ha träningsinkontinens
 • ha njursjukdom som orsak till din UVI
 • ha Crohns sjukdom eller Ulcerös Kolit

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 070- 330 41 64
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta