När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie på svårläkta bensår

Vi söker personer med svårläkta bensår till en klinisk studie! 

Syftet med studien är att undersöka ett prövningsläkemedels säkerhet och effekt. Prövningsläkemedlet innehåller stamceller och har inte tidigare testats på patienter med svårläkta bensår. Studien genomförs i Linköping, Göteborg, Stockholm och Lund och vi söker patienter i dessa städer med omnejd.

Resultat från denna studie kan leda till fortsatt utveckling av läkemedel för behandling av svårläkta bensår och kan på sikt vara till nytta för patienter som lider av detta. 

Kriterier för deltagande:

  • Vara minst 18 år
  • BMI mellan 18,5–35 kg/m2
  • Ha ett öppet sår (3-40 cm2) under knät som inte läkt trots behandling i minst 6 veckor
  • Tåla kompressionsbehandling, t ex elastisk linda eller stödstrumpa
  • Ej ha diabetes typ 1, Crohns sjukdom, SLE, Addisons sjukdom eller annan autoimmun sjukdom
  • Ej stå på kortisonbehandling eller immunnedsättande läkemedel
  • Ej ha högt blodsocker (testas på hälsokontrollen i studien)
  • Ej använda nikotinprodukter regelbundet
  • Ej delta i annan läkemedelsstudie
  • Vara villig att använda för studien godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal eller leva avhållsamt från heterosexuella samlag

Medverkan i studien innebär 16 besök, varav 15 veckovisa besök och därefter ett avslutande besök 4 månader senare. Vid ett av besöken får patienterna prövningsläkemedlet eller placebo på sitt sår. Samtliga patienter får även standardbehandling för sitt bensår under hela studien.

Ersättning: 4000 kr innan skatteavdrag. Studiebesök och behandlingar är kostnadsfria och reseersättning utgår. Vid behov kan fria taxiresor fram och tillbaka till kliniken erbjudas.


Vill du delta eller få mer information? 


Göteborg: Ring 031-343 99 19, 

maila rekrytering.ctc.su@vgregion.se eller anmäl dig i formuläret nedan.

CTC (Centrum för klinisk prövning) Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg


Linköping: Ring 010-103 19 54 eller anmäl dig i formuläret nedan.

Brännskadecentrum, Universitetssjukhuset i Linköping 


Lund: Ring 046-173124, maila studie201.sus.lund@skane.se eller anmäl dig i formuläret nedan.

Kliniska Prövningsenheten, Skånes Universitetssjukhus i Lund 


Stockholm: Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller eller anmäl dig i formuläret nedan.

CTC (Clinical Trial Consultants) Karolinska i StockholmStudien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta