När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Information till forskningspersoner med anledning av COVID-19

Med anledning av spridningen av virusinfektionen covid-19 och av hänsyn till våra anställda, samt övriga besökare till CTCs kontor och kliniker, gäller följande riktlinjer:

  • Du som upplever influensa/förkylningsliknande symtom ska vara symtomfri i minst 48 timmar innan du besöker oss.
  • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst 7 dagar efter insjuknandet. Du ska även ha varit feberfri de 2 sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.
  • Du som har behövt sjukvård efter konstaterad covid-19-infektion måste vara symtomfri i minst 14 dagar innan du besöker oss.

Symtom kan vara allt ifrån lindrigare förkylningssymtom till mycket svåra luftvägsbesvär med behov av respiratorvård. Observera även att symtom såsom allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och mag/tarmbesvär förekommer i samband med infektion av covid-19.

Du som omfattas av något av kriterierna ovan och har planerat att besöka någon av våra kliniker så ber vi dig att boka om ditt besök.

Tack för din förståelse och respekt för dessa riktlinjer!

För allas säkerhet har åtgärder vidtagits med extra noggrann daglig städning inklusive desinficering av ytor och dörrhandtag. Extra rutiner gällande mathantering har upprättats. Frukost, lunch och fika serveras engångsförpackat och hanteras av personal. Besökare och personal uppmuntras att inte åka kommunalt till och från CTC. Vid övernattning i våra kliniksalar placeras sängarna så att det föreligger minsta möjliga risk för eventuell smittspridning. Tydliga riktlinjer finns om personal eller besökare ändå skulle smittas av Covid-19.

CTC följer generellt de råd och rekommendationer som utfärdats av svenska Folkhälsomyndigheten och dessa kan komma att förändras när nya rekommendationer ges. Aktuell information finns att tillgå på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta