När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Migränstudie på vår klinik i Stockholm

Vi söker deltagare till en forskningsstudie med ett läkemedel under utveckling mot migrän och huvudvärk som är utlöst av läkemedelsöveranvändning.

Varför genomförs studien?

Kontinuerliga migränsymtom kan ha en stor inverkan på en persons livskvalitet. Behovet av lindring kan leda till en frekvent användning av smärtstillande läkemedel. Detta kan leda till att symtomen förvärras eller till att huvudvärken kommer oftare.

Denna studie genomförs för att testa en ny metod för att se om den på ett säkert sätt kan hjälpa till att minska migränsymtomen hos patienter som har diagnosticerats med migrän och huvudvärk utlöst av läkemedelsöveranvändning.

Vem kan vara med i studien?

570 vuxna personer i flera länder planeras inkluderas i studien. Du kanske kan vara med i studien om:

  • Du är mellan 18 och 75 år
  • Du har diagnostiserats med migrän och huvudvärk som är utlöst av läkemedelsöveranvändning

Hur genomförs studien?

Metoden inbegriper att du får hjälp med att förstå dina migränsymtom bättre och att utveckla en plan för att hantera din läkemedelsanvändning, i kombination med att testa ett förebyggande studieläkemedel för din migrän. Studien pågår i ca 9 månader och under den tiden kommer du ha ungefär 4 besök på vår klinik CTC Clinical Trial Consultants AB i Solna samt bli kontaktad via telefon för telefonbesök fyra gånger.

Samtliga klinikbesök och studieläkemedel i studien är kostnadsfria.

Önskar du delta i studien eller vill ha mer information? Maila karolinska@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan så kontaktar vi dig.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) 


Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta