När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Migränstudie för att hindra migrän

Är du intresserad av att delta i en klinisk prövning av en ny migränbehandling?

Vi söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid förebyggande behandling av episodisk migrän.

Du kan vara en lämplig deltagare om allt det nedanstående gäller för dig:

  • Du är 18–65 år gammal
  • Du har haft migränanfall i mer än ett år och din migrän började före 50 års ålder
  • Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
  • Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
  • Tidigare migränförebyggande läkemedel har inte passat dig eller gett inte hjälpt dig tillräckligt bra
  • Du har inga instabila allvarliga sjukdomar eller kroniska sjukdomar
  • Du är inte gravid eller ammar inte.

Studiens totala längd är högst 30 veckor (7 månader). Studien inleds med en månadslång observationsperiod när deltagarna ombeds fylla i en elektronisk dagbok. Alla migränanfall och relaterade symtom ska registreras i e-dagboken. Efter observationsperioden kommer deltagarna till studiekliniken igen för ett besök för att påbörja studiebehandlingen. Vid detta besök delas deltagarna slumpmässigt in i två grupper (1:1). Under den första 12 veckor långa behandlingsperioden får hälften av deltagarna rimegepant och hälften får placebo. Under den andra behandlingsperioden får alla rimegepant under 12 veckor. Alla deltagare ombeds ta studieläkemedlet varannan dag. Studieläkemedlet är inte avsett för att behandla ett akut migränanfall, utan för att minska förekomsten av migränanfall. Akuta migränanfall kan under hela studien behandlas med andra läkemedel som deltagaren normalt använder.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta