När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 346 – Reumatisk artrit-studie

Vi söker personer med reumatisk artrit (RA) till en läkemedelsstudie som testar en ny kapselformulering av ett redan godkänt läkemedel (metotrexat). Syftet med studien är att undersöka hur läkemedlet tas upp av kroppen jämfört med andra formuleringar. 

Målgrupp: män och kvinnor med reumatisk artrit (RA) som behandlas med metotrexat 

Kriterier för att delta: 

  • Vara 18–75 år 
  • Vara diagnostiserad med reumatisk artrit (RA) 
  • Ta 15–25 mg/vecka av metotrexat 
  • Ha ett BMI mellan 18,5–29,9 kg/m2 
  • Ha normala blod-, njur- och levervärden 
  • Ej ha några allvarliga sjukdomar 
  • Får ej ha opererats i magtarmkanalen (bortsett från borttag av blindtarm) 
  • Ej ha deltagit i annan klinisk studie senaste månaden 
  • Fertila kvinnor och män (eller männens kvinnliga partner) behöver använda för studien godkända preventivmedel under studiens gång och fram till ett halvår efter avslutad studie 

Deltagande i studien innebär fem besök på vår klinik i Uppsala; ett screeningsbesök, tre behandlingsbesök och ett uppföljningsbesök. 

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning. 

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har två kliniker i Uppsala där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta