När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie vid RS-virus

Klinisk läkemedelsstudie – ny behandling vid infektion med RS-virus för dig som har KOL, astma, hjärtsvikt eller är minst 65 år.

Vi har en pågående läkemedelsstudie med ett nytt antiviralt läkemedel för behandling av RS-virus (respiratoris suncytial virus) som ger luftvägsinfektioner. Huvudsyftet med studien är att undersöka säkerhet och effekt vid behandling av pågående RS-virusinfektion.

RS-virus är en vanlig orsak till nedre luftvägsinfektioner (infektion i luftrör, bronker och lungvävnad). Hos vuxna från 65 år eller hos vuxna med underliggande sjukdomar såsom hjärtsvikt, KOL eller astma, kan RS-virus orsaka allvarliga infektioner som kan leda till sjukhusvistelse.

Vi söker vuxna (18-85 år) som har en ökad risk för allvarlig RS-virus-sjukdom (astma, KOL, hjärtsvikt eller 65-85 år) och som vill vara med och testa ett nytt läkemedel.

Deltagande i studien innebär att du vid första symtom på luftvägsinfektion ska kontakta kliniken för att genomgå ett snabbtest (näsprov) för RS-virus.

För att kunna delta i studien krävs bland annat:

  • Att du är vuxen (18-85 år) och har KOL, astma, hjärtsvikt eller är över 65 år
  • Vid start av behandling i studien har symtom på nedre luftvägsinfektion såsom hosta, upphostningar med slem från lungorna, andnöd, försvårad andning, väsande andning, bröstsmärtor
  • Testas positiv för RS-virus hos oss vid diagnostiskt test

Deltagande i studien pågår under ca 35 dagar och innebär 7-8 besök på vår klinik i Solna, Stockholm. Behandling med antiviralt studieläkemedel tas i 8 dagar, med en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. 

Studieläkemedlet och besök på kliniken är kostnadsfria. Ersättning för resor utgår.

Om beskrivningen ovan passar in på dig och du vill ha mer information är du välkommen att fylla i en intresseanmälan här nedan. Om formuläret inte fungerar går det även bra att kontakta oss via mail till forsoksperson.stockholm@clinsmart.se.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ansvarig läkare för studien är Marcus Hjort.

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta