När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Är det riskabelt att delta?

De läkemedel och behandlingsmetoder som studeras i kliniska prövningar har alltid först undersökts i andra sammanhang. Innan ett läkemedel överhuvudtaget får ges till människa, har en serie djurförsök utförts för att testa läkemedlets säkerhet och effekter. Eftersom människan skiljer sig från många djur, kan man naturligtvis inte garantera att hon ska reagera på exakt samma sätt som försöksdjuren. Det är t.ex. ovanligt med allergier bland djur. 

De första undersökningarna på människor utförs på ett fåtal friska försökspersoner under kort tid. Därefter studerar man effekterna på större patientgrupper. Vid varje nytt steg gör både företag och myndigheter en noggrann bedömning av alla tillgängliga resultat innan man går vidare. Under alla kliniska prövningar övervakas alla eventuella biverkningar enligt strikt definierat och kontrollerat system av både företag och myndigheterna. 

Allt detta sammantaget gör att risken med att delta i en klinisk prövning är minimal.

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta