När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Drogpolicy

På CTC har vi nolltollerans mot användning av illegala droger.

  • Forskningspersonens säkerhet kan inte längre garanteras om droger blandas med studieläkemedel.
  • Kliniska studierna har nästan uteslutande som kriterium att man ej får använda droger för att kunna delta.
  • Användande av droger gör att resultatet i studien tappar trovärdighet då biverkningar kan uppkomma som beror på användande av droger.

Drogtester görs vid hälsokontrollen och ibland under studiens gång. 

Positivt drogsvar pga illegala droger och upprepad användning av illegala droger kan alltså innebära att du inte kan delta i framtida studier hos oss.


Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta