När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Får man någon ersättning?

Ersättning för deltagande i kliniska studier kan förekomma, speciellt om det rör sig om friska försökspersoner. I studier där du som patient är med (patientstudier) är det däremot mer sällsynt med någon form av ekonomisk ersättning. 

Ersättningen för deltagande i en studie bestäms innan studien kan starta och granskas av Etikprövningsmyndigheten. Den ekonomiska ersättningen är beroende av studiens omfattning. Det är ett vanligt missförstånd att ersättningen är baserad på risk, men är istället baserad på tiden du behöver lägga ner för att kunna delta. Ersättningen är skattepliktig och om du servas mat på kliniken görs avdrag enligt skatteverkets tabeller. Ofta är det möjligt att få reseersättning till och från kliniken (dock inte till och från hälsokontrollen). Ibland ersätts du även för förlorad arbetsinkomst. 

Din ersättning betalas ut sista vardagen månaden efter du avslutat din studie, dock tidigast 3 veckor efter ditt sista besök.

Våra kliniker

Vi har två kliniker i Uppsala där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta