När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Får man någon ersättning?

Ersättning för deltagande i studier kan förekomma, speciellt om det rör sig om friska försökspersoner. I studier där man är med som patient (patientstudier) är det däremot mer sällsynt med någon form av ekonomisk ersättning. Ersättningen för deltagande i en studie bestäms innan studien kan starta och granskas av etikprövningsnämnden. 

Ersättning i kliniska studier är skattepliktigt och för den ev mat som serveras på kliniken görs avdrag enligt skatteverkets regler. Reseersättning och ersättning för inkomstbortfall kan förekomma i vissa studier. Den ekonomiska ersättningen ofta beroende studiens omfattning. 

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta