När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Vilket skydd har jag?

Både företag och ansvariga läkare är skyldiga att se till att varje patient eller frisk frivillig försöksperson garanteras fullgott ekonomiskt skydd genom en försäkring eller på annat tillfredställande sätt, om skador skulle uppkomma i samband med prövningen. 

Såväl offentliga som privata vårdgivare är därför skyldiga att teckna en patientskadeförsäkring. Från denna försäkring kan ersättning lämnas för fysiska och psykiska skador (med vissa undantag), som orsakats av undersökning, vård eller behandling, fel på utrustning eller medicinteknisk produkt, felaktig diagnostisering, infektioner, olycksfall, och med läkemedel som inte hanterats på rätt sätt. CTC har en sådan försäkring via IF. 

Skador på grund av egenskaper hos läkemedlet eller brister i beskrivningen av hur det skall användas ersätts däremot inte i enlighet med patientskadelagens regler. Sådana skador ska istället i det försäkringsbolag som läkemedelsföretaget har en produktförsäkring hos, detta är angivit i ditt samtycke. I många fall har läkemedelsföretaget tecknat denna via Svenska Läkemedelsförsäkringen (lff.se).

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta