När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 163

Är du intresserad av att delta i en läkemedelsstudie?

Vi söker friska män och ej fertila kvinnor mellan 18-50 år för deltagande i en läkemedelsstudie.

Studien inleds med ett hälsokontrollbesök. Sedan kommer du på ett besök med 2-3 övernattningar samt ett kortare uppföljningsbesök. Studien genomförs på CTC:s klinik i Uppsala.

Kriterier för deltagande: 

  • Friska män och kvinnor (ej fertila) 18-50 år 
  • BMI: 18-30 kg/m2
  • Vikt: 50-90 kg 
  • Du får inte använda nikotin regelbundet (rökning/snusning mer än 3 ggr/vecka är ok fram till hälsokontrollen)
  • Måste vara villig att använda för studien godkända preventivmedel (dubbelbarriär)

Ersättning ges för ditt deltagande.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta