När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 176 – Del II

Har du typ 2 diabetes och är intresserad av att delta i en klinisk studie?

Vi söker män och kvinnor 18 år eller äldre med Metforminbehandlad typ 2-diabetes för deltagande i en klinisk studie.

För att kunna delta i studien ska du:

  •  behandlas med Metformin (tex Glucophage®, eller Siofor®)
  •  inte vara insulinbehandlad
  •  ha ett BMI mellan 27-40 kg/m2
  •  inte ha haft hjärtinfarkt eller stroke
  •  som kvinna får du inte vara gravid eller amma

Studien omfattar totalt 7 besök under 3-4 månaders period på vår forskningsklinik i Uppsala. Vid 2 av dessa besök är du inneliggande på kliniken, totalt 6 nätter (3 nätter i början och 3 nätter i slutet av behandlingsperioden). De övriga 3 besöken kommer att ta ca 1,5 timme och 2 av dessa besök kommer att vara telefonsamtal.

Under de två perioderna du är inneliggande på kliniken kommer du att genomföra magnetkameraundersökningar vid 8 tillfällen, 4 under första perioden och 4 under andra perioden. Dessa undersökningar görs på röntgenavdelningen på Akademiska Sjukhuset. Varje undersökning tar cirka 40 minuter med undantag för 2 skanningar som kommer att förlängas upp till 1 timme och 45 minuter. Under samma inneliggande period kommer dina blodsockerkoncentrationer att undersökas vid två testperioder.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad eller om du vill veta mer om den här studien genom att skicka en intresseanmälan här nedan. 

Ansvarig läkare: Folke Sjöberg
Ansvarig studiesköterska: Malin Vretblad Plesse

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta