När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 185 - Del I

Vi söker friska frivilliga, 18-65 år, till en läkemedelsstudie

Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans av ett framtida läkemedel mot kognitiva störningar.

Målgrupp: friska frivilliga män och kvinnor (ej fertila) mellan 18-65 år.

För att kunna delta i studien behöver du:

  • ha ett BMI mellan 18-30 kg/m2
  • använda för studien godkända preventivmedel/vara steril
  • ej ha högt blodtryck
  • ej röka/snusa
  • ej ha några psykiska sjukdomar
  • ej ha historia av några allvarliga sjukdomar
  • ej ta några läkemedel.

Totalt utgör studien 9 besök på vår klinik i Uppsala varav du vid ett av besöken är inlagd 4 nätter på kliniken. Du kommer vid detta tillfälle att få en dos av det nya läkemedlet. Läkemedlet har aldrig tidigare testats på människor men har visat sig säkert i djurstudier.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan i formuläret nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta