När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 186

Försökspersoner sökes till en studie om återhämtning av tarmfloran efter antibiotikabehandling

Syfte: Utvärdera återhämtning av tarmfloran efter antibiotikabehandling.

Målgrupp: Friska frivilliga män och kvinnor 18-40 år.

Bakgrund

Clostridium difficile är en bakterie som orsakar tarminfektioner. Infektionerna uppstår oftast efter antibiotikabehandling. Antibiotikabehandling förstör tarmens normala bakteriesammansättning vilket ger utrymme för clostridiebakterier att växa. Infektionen drabbar främst äldre som även har andra sjukdomar och är kopplad till 2.5 gånger ökad risk att dö.

Den bästa behandlingen för recidiverande infektioner är att återställa tarmens normala bakteriesammansättning. Detta görs genom att en liten mängd avföring från en donator tillförs den sjukas tarm. Typiskt görs det som ett lavemang men i nyare studier har man renat och koncentrerat tarmbakterier från donerad avföring och tillsatt dessa till syraresistenta kapslar. Kapslarna har sedan tagits av patienter med recidiverande clostridieinfektion med god effekt.

Att tillföra andra personers tarmbakterier innebär att friska donatorer måste identifieras och testas för smittsamma agens som är tidskrävande och komplicerat. Vi planerar därför att utveckla ett system varvid man kan spara egna avföringsbakterier innan planerade behandlingar. Syraresistenta täta kapslar som är lätta att svälja innehållande dessa bakterier ska kunna tas för att återställa tarmens normala bakterieflora efter genomgången behandling.  

Studieupplägg

Vi planerar nu en studie för att utvärdera denna behandling. Studien består av att försökspersoner lämnar ett avföringsprov som renas så att en koncentrerad mängd bakterier fås som sedan sätts i syrafasta kapslar. Försökspersoner behandlas sedan med antibiotika i en vecka och därefter med kapslar innehållande olivolja (placebo) eller sina egna tarmbakterier i 5 dagar. Man ska fylla i ett kort internetbaserat frågeformulär dagligen i 4 veckor, besöka Danderyds sjukhus fyra gånger och lämna avföringsprov för analys av tarmens bakterieflora vid 7 tillfällen.  

För att kunna delta måste du vara: 

-       Frisk

-       Medicinfri

-       Icke-rökare

-       Ej vara gravid/planera att bli gravid

-       Inte tagit antibiotika senaste tre månaderna

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta