När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 197

Vi söker hjärtsjuka med diabetes typ 2 till en läkemedelsstudie.

Vi söker män och kvinnor över 50 år med diabetes typ 2 som vill testa ett läkemedel under utveckling mot hjärt-och kärlsjukdom.

Typ 2-diabetiker löper dubbelt så stor risk än friska att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Därför undersöks nu om ett diabetesläkemedel kan minska denna risk. Läkemedlet ges som injektion en gång/vecka. Det sänker blodsockret och enligt tidigare studie minskar det även risken för stroke samt behovet av en ny kranskärlsoperation.

Kriterier för att delta:

  • 50 år eller äldre
  • Diabetes typ 2
  • Drabbats av en blodpropp, hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom senaste 10 åren

Studien beräknas involvera 100 personer i 3 länder. I studien sker totalt 9 besök på vår klinik i Uppsala samt en PET-kameraundersökning 5 gånger. Vi kommer även att ringa dig under studiens gång. Totalt kommer du att delta i studien i drygt ett år.

Vilka fördelar finns det att delta?

  • Du får träffa samma vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor etc.) genom hela studiens gång.
  • Du får frekventa och grundliga hälsokontroller som kan öppna upp möjligheten att vid ett tidigt skede upptäcka hälsotillstånd.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-303399 eller skicka en intresseanmälan nedan. 

Studien är kostnadsfri. Du får ersättning för resor till och från kliniken.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta