När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 199

Vi söker dig som har prediabetes, det vill säga förhöjt blodsocker utan behandling, till en ny studie.

Diabetiker har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I dagsläget finns ingen behandling för personer med lätt förhöjda blodsockervärden. Vi söker nu dig som är i förstadiet av diabetes typ 2 och som löper risk att utveckla sjukdomen, eller nyligen blivit diagnostiserad men ännu inte påbörjat läkemedelsbehandling.

Syftet med studien är att mäta säkerhet och effekt av en framtida medicinteknisk produkt mot förstadiet av diabetes typ 2. Produkten absorberas inte av kroppen utan verkar lokalt i tarmen.

Målgrupp: män och kvinnor över 18 år med ett förhöjt värde av långtidsblodsocker (HbA1c).

För att kunna delta i studien behöver du:

  • ha ett HbA1c på minst 42 mmol/mol
  • haft ett stabilt BMI mellan 25-40 kg/m2 senast halvåret
  • ej ta några läkemedel mot diabetes
  • ej ta några blodfettssänkande läkemedel
  • ej ha några kroniska sjukdomar
  • ej ha haft hjärtinfarkt/stroke.

Totalt utgör studien 7 dagsbesök samt 3 telefonuppföljningar. Studien pågår upp till 6 månader. Produkten kommer du att få med dig hem för att själv administrera under 12 veckor.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta