När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 199

Misstänker du att du har högt blodsocker? Då kan du vara i riskzonen att utveckla diabetes typ 2.

Eller har du diabetes typ 2 utan behandling?

Nu pågår en forskningsstudie med ett nytt preparat som kan minska risken att få diabetes typ 2. Vi söker deltagare som befinner sig i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2 eller som blivit diagnostiserade men inte tar läkemedel.

Målgrupp: män och kvinnor över 18 år med förhöjt blodsocker.

För att kunna delta i studien behöver du:

  • ha ett BMI mellan 25 och 40 kg/m2
  • inte ta några läkemedel mot diabetes
  • inte ta några blodfettssänkande läkemedel
  • inte ha haft hjärtinfarkt eller stroke

Produkten absorberas inte av kroppen utan verkar lokalt i tarmen.Totalt utgör studien 7 besök samt 3 telefonuppföljningar. Studien pågår i 6 månader. Produkten får du med dig hem för att ta under 12 veckor.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta