När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 226

Vi söker friska män och kvinnor (ej fertila) mellan 18–65 år till en läkemedelsstudie.

I studien kommer du att få testa ett framtida läkemedel som har till syfte att minska den inflammation som uppstår i hjärtmuskeln vid en hjärtinfarkt.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen. Vissa grupper kommer också att få testa läkemedlet i samband med ett redan godkänt läkemedel (Midazolam). Läkemedlet har testats tidigare i människa och har då tolererats väl.

Målgrupp: friska män och kvinnor (ej fertila) 18–65 år.

Kriterier för att delta:

  • BMI mellan 19–30 kg/m2
  • Ej ha några sjukdomar eller allvarlig sjukdomshistoria
  • Ej ta några läkemedel eller vitaminer
  • Ej röka/snusa regelbundet
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Kvinnor behöver vara sterila eller postmenopausala
  • Män behöver vara villiga att använda dubbelbarriär (dvs kondom samt att dess kvinnliga partner behöver använda godkända preventivmedel)

Totalt består studien av 4 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt två uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i 2, 4 eller 5 nätter beroende på vilken grupp du tillhör.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta