När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 227

Vi söker kvinnor, 18–45 år, med menstruell migrän till en läkemedelsstudie.

Migrän karaktäriseras bland annat av medelsvår till svår huvudvärk, ofta i kombination med illamående och/eller kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Attackerna varar från några timmar upp till tre dygn. I fertil ålder, är migrän tre gånger vanligare hos kvinnor än män och en femtedel av alla kvinnor med migrän uppskattas lida av menstruell migrän, det vill säga att migränattackerna kommer i samband med mens.

I studien har du möjlighet att få testa ett potentiellt framtida läkemedel mot menstruell migrän.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, tolerabilitet och effekt. Det har tidigare testats i människa och har då visat sig säkert.

Målgrupp: kvinnor, 18–45 år, med menstruell migrän.

Kriterier för deltagande:

  • Haft migrän i samband med mens sedan minst ett år tillbaka
  • Regelbunden menscykel (24–35 dagar)
  • BMI på max 35 kg/m2
  • Ej huvudvärk eller migrän mer än 10 dagar i månaden
  • Ej ta hormonella preventivmedel (hormonspiral är tillåtet)
  • Ej planera att bli gravid under studiens gång
  • Ej ha haft en neurologisk eller psykisk sjukdom (t ex epilepsi, drogmissbruk)
  • Ej ta kortison, bensodiazepiner eller läkemedel mot endometrios
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott mot PMS
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna

Totalt består studien av 7 dagsbesök samt 2 telefonbesök under ca 8 månader. I studien sker inga övernattningar. Studien kommer att genomföras i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg samt i Finland.

Det finns möjlighet att få reseersättning vid deltagande i studien.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-303399, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta