När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 237

Vi söker friska personer, 18–45 år, till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att utvärdera ett läkemedels säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen. Studieläkemedlet är ett potentiellt framtida behandlingsalternativ för lungsjukdom. I studien kommer din njurfunktion noggrant att bevakas.

Målgrupp: friska män och kvinnor mellan 18 och 45 år.

Kriterier för deltagande:

  • BMI mellan 18 och 30 kg/m2
  • Vara frisk
  • Ej röka
  • Ej ha någon historia av lever-/njur- eller tarmsjukdom
  • Ej ta några läkemedel, vitaminer eller kosttillskott två veckor innan studiestart
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril (män) SAMT använda för studien godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

I studien kommer du att få komma på 3 besök på vår klinik i Uppsala. Besöken består av en hälsokontroll, ett behandlingsbesök och ett uppföljningsbesök. På ditt behandlingsbesök kommer du att få övernatta i 22 nätter. Under denna tid kommer du inte att få lämna kliniken utan vår personal.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

OBS! Denna studie är fullbokad. Anmäl gärna intresse ändå så kontaktar vi dig om det blir avhopp.  

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta