När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 239 - Diabetes typ 2

Vi söker diabetiker, 50–70 år, till en PET/MR-studie.

Diabetiker löper större risk än icke-diabetiker att utveckla kognitiva störningar (t ex Alzheimers). Syftet med studien är att identifiera en metod för att mäta biologiska processer med vilken man kan studera de förändringar i hjärnans aktivitet och användning av energi som kan föregå kognitiva försämringar hos typ-2 diabetiker.

Målgrupp: män och kvinnor, 50–70 år, med diabetes typ 2.

Kriterier för deltagande:

  •  BMI mellan 27–37,9 kg/m2 
  • Högt blodsocker (testas på ditt besök) 
  • Ej ta Insulin/GLP1analoger (Bydureon, Byetta, Victoza, Ozempic, Rybelsus,Trulicity,Lyxumia, Suliqua)/SGLT2 hämmare (Jardiance, Glyxambi, Synjardy, Forxiga, Qtern, Xigduo, Invokana, Segluromet,Steglatro, Steglujan) 
  • Ej ha depression/ångest 
  • Ej ha klaustrofobi 
  • Ej ha några metallimplantat 
  • Ej röka 
  • Ej ta blodförtunnande läkemedel 
  • Ej ha pågående covid-infektion 
  • Ej haft förlorat smak-/luktsinne eller annan neurologisk påverkan vid tidigare covid-infektion 

I studien kommer du att få komma på 4 besök på vår klinik på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Besöken består bland annat av en hälsokontroll och två studiebesök med PET/MR-undersökning. 

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning. 

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta