När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 239 - högt BMI

Vi söker personer, 50–65 år, till en PET/MR studie.

Diabetiker löper större risk än icke-diabetiker att utveckla kognitiva störningar (t ex Alzheimers). Syftet med studien är att identifiera en metod för att mäta biologiska processer med vilken man kan studera de förändringar i hjärnans aktivitet och användning av energi som kan föregå kognitiva försämringar hos typ-2 diabetiker.

Målgrupp: män och kvinnor, 50–65 år, med högt BMI.

Kriterier för deltagande:

  • BMI mellan 27–37,9 kg/m2

  • Ej ha högt blodsocker

  • Ej vara fysisk aktiv mer än 30 minuter om dagen

  • Ej ha en historia av diabetes

  • Ej ha depression/ångest

  • Ej ha klaustrofobi

  • Ej ha några metallimplantat

  • Ej röka

  • Ej ta blodförtunnande läkemedel

Obs, denna studie utgörs av tre grupper med olika kriterier, läs mer om de andra grupperna här.

I studien kommer du att få komma på 4 besök på vår klinik på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Besöken består av en hälsokontroll, två studiebesök med PET/MR-undersökning samt ett besök med lumbalpunktion (ryggmärgsprov).

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning. 

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har två kliniker i Uppsala där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta