När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 248

Vi söker friska män, 18–65 år, till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling mot kognitiv störning.

Syftet med studien är att undersöka hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen samt studera dess säkerhet och tolerans.

Målgrupp: friska män, 18–65 år.

Kriterier för deltagande:

  • BMI mellan 18–30 kg/m2
  • Vara frisk
  • Ej ta några läkemedel
  • Ej röka/snusa
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag under studiens gång samt 3 månader efter dos (dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal)

Studien består av 6 besök på vår klinik i Uppsala. Screening, ett dosbesök samt 5 uppföljningsbesök de 4 följande dagarna. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i en natt och få en injektion av läkemedlet.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller besök forskningsperson.se.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta