När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 250

Vi söker friska personer, 18–55 år, till en läkemedelsstudie.

I studien kommer du att få testa ett potentiellt framtida läkemedel mot leversjukdom som uppkommer till följd av en ärftlig brist av ett protein.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och friska infertila kvinnor, 18–55 år.

Kriterier för deltagande:

  • BMI mellan 18–32 kg/m2
  • Ej ta några läkemedel
  • Ej röka
  • Ej ha haft någon allvarlig leversjukdom
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 4 månaderna
  • Män behöver vara villiga att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal
  • Kvinnor behöver vara sterila eller ha passerat klimakteriet

Totalt består studien av 9 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt 7 uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i 3 nätter och få en enkeldos av läkemedlet.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta