När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 258

Vi söker friska personer, 18–45 år, till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att undersöka hur födointag påverkar kroppens upptag av ett läkemedel mot njursjukdom. Läkemedlet är en modifiering av ett redan godkänt läkemedel och intas via en kapsel som du sväljer.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–45 år.

Kriterier för deltagande:

  • BMI mellan 18,5–30 kg/m2
  • Vara frisk
  • Ej ta några läkemedel
  • Ej röka/snusa
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril (män) SAMT godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Totalt består studien av 4 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, 2 dosbesök samt ett uppföljningsbesök (som för män genomförs som ett telefonsamtal). Vid varje dosbesök kommer du att övernatta 2 nätter (totalt 4 nätter under studien) och få en enkeldos av läkemedlet. Vid det ena besöket kommer du att få ta läkemedlet på fastande mage och det andra ihop med frukost.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller besök forskningsperson.se.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta