När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 263

Vill du delta i en studie där du får möjlighet att testa ett nytt läkemedel mot övervikt/fetma? 

Till studien söker vi dig som har ett BMI på minst 30 kg/m2 eller BMI på minst 28 kg/m2 om du även har en annan riskfaktor som tex högt blodtryck, diabetes typ 2 och/eller höga blodfetter.

Övervikt är ett stort hälsoproblem och sedan 1980 har antalet överviktiga mer än fördubblats. Idag finns det 1,9 miljarder överviktiga personer (BMI ≥ 25 kg/m²) i världen och 600 miljoner som lider av fetma (BMI ≥ 30 kg/m²). Fetma kan kopplas till en mängd följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och sömnrubbningar.

Vi söker nu dig som är överviktig till en studie med syfte att undersöka hur din vikt påverkas av det nya läkemedlet jämfört med placebo.

Kriterier för deltagande:

  • 18–75 år, män och kvinnor
  • BMI på minst 30 kg/m2 (eller minst 28 kg/m2 om du även lider av diabetes, högt blodtryck och/eller höga blodfetter)
  • Stabil vikt senaste 3 månaderna
  • Ej ta andra viktminskningspreparat
  • Ej ta diabetesmedicin (t.ex Insulin, Metformin)
  • Ej ta magmedicin regelbundet (t.ex. Omeprazol, Novalucol)
  • Ej ta blodförtunnande läkemedel (t.ex. Warfarin)
  • Ej ha obehandlat högt blodtryck
  • Kvinnor behöver ha för studien godkända preventivmedel, vara steril eller postmenopausal om heterosexuellt aktiv

I studien sker totalt 6 dagsbesök på vår klinik i Uppsala eller Linköping. Du kommer att inta läkemedlet eller placebo tre gånger dagligen i ett halvår.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

OBS! Denna studie är fullbokad. Anmäl gärna intresse ändå så kontaktar vi dig om det blir avhopp.  

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta