När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 265

Vi söker personer med nedsatt njurfunktion till en läkemedelsstudie.

I studien kommer du att få testa ett läkemedel under utveckling mot akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Akut njurskada drabbar idag mer än 13 miljoner personer om året och genom att delta i den här studien är du med och driver forskningen framåt inom området.

Syftet med studien är att utvärdera hur nedsatt njurfunktion påverkar säkerhet, tolererbarhet och omsättningen av läkemedlet i kroppen.

Målgrupp: män och kvinnor med nedsatt njurfunktion

Kriterier för att delta:

  • Vara mellan 18–80 år
  • Ha ett BMI mellan 18–30 kg/m2
  • Ha ett eGFR-värde mellan 15-90 ml/min/1.73m2
  • Ej ha nedsatt njurfunktion pga. cancer
  • Ej ha högt blodtryck
  • Ej ha påbörjat en ny läkemedelsbehandling de senaste 2 veckorna
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie de senaste 3 månaderna
  • Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril (män) SAMT godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

I studien får du komma på totalt 4 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök och två uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att få en enkeldos av läkemedlet och därefter övernatta i 3 nätter.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta