När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 268

Vi söker friska män och friska infertila kvinnor, 18–55 år, till en studie med ett läkemedel under utveckling mot halsbränna och sura uppstötningar. 

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets effekt, säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen. 

Kriterier för deltagande: 

  • Vara frisk 
  • BMI mellan 18–30 kg/m2 (vikt mellan 50–100 kg) 
  • Ej röka/snusa regelbundet 
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott 
  •  Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna 
  • Män behöver vara villiga att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal 
  • Kvinnor behöver vara sterila eller ha passerat klimakteriet 

Studien består av 3 besök på vår klinik i Uppsala; en hälsokontroll, ett dosbesök samt ett uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att övernatta i 4 nätter och få flera doser av läkemedlet via tablett. Vid detta besök kommer du även att få en sond ner i svalget genom näsan och vidare ner i magsäcken för att mäta pH-nivåerna under 48 timmar. 

Läkemedlet har tidigare testats i människa och har då inte visats ge några allvarliga biverkningar. 

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning. 

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta