När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 272

Vi söker dig som både snusar regelbundet och röker (dagligen eller ibland) till en klinisk studie.

Syftet med studien är att jämföra olika snus, nikotininnehållande påsar (med olika nivåer av nikotin) samt en cigarett genom att mäta hur nikotinet tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen.

Målgrupp: Friska personer, 19–55 år, som både snusar och röker.

Kriterier för deltagande:

  • Snusa minst 8 mg nikotin per påse dagligen (sedan minst 6 månader tillbaka)
  • Röka minst 5 cigaretter i veckan (sedan minst 1 år tillbaka)
  • BMI mellan 18,5–30 kg/m2
  • Ej ha några allvarliga sjukdomar
  • Ej ta några läkemedel regelbundet
  • Kvinnor får ej vara gravida eller ammande
  • Heterosexuellt aktiva kvinnor i fertil ålder måste vara villiga att använda dubbelbarriär (ha för studien godkända preventivmedel samt kondom/steril partner) under studiens gång

Studien består av 2 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll och ett dosbesök. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i 8 nätter och sammanlagt testa 7 snusprodukter samt 1 cigarett. Inför varje dos behöver du avstå från samtliga nikotin- och tobaksprodukter från kvällen innan.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Samtliga produkter i denna studie innehåller nikotin som är en starkt beroendeframkallande substans.

Vill du delta eller få mer information om studien? Skicka en intresseanmälan nedan. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Oscar II

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta