När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 279

Vi söker personer över 18 år som vill donera blod till en metodutvecklingsstudie. 

I studien kommer du att få lämna blod (ca 450 ml) i syfte att utveckla och validera ett nytt system för snabbare behandling av blodförgiftning (sepsis).

Studien omfattas av ett eller flera besök på en av våra kliniker i Uppsala. För att delta behöver du vara över 18 år och frisk från infektioner vid ditt besök. Du får inte ha donerat blod de senaste 3 månaderna.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 Uppsala



Telefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 Uppsala



Telefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 Uppsala



Telefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 Linköping



Telefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta