När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 297

Vi söker friska personer, 18–65 år, till en läkemedelsstudie med ett nytt läkemedel för att avlägsna stafylokocker i näshålan hos patienter inför att de ska genomgå viss typ av planerade operationer.

Staphylococcus aureus är en vanlig bakterie som finns på huden och i slemhinnor hos friska personer. Omkring 30 % av vuxna är bärare av Staphylococcus aureus. De flesta stafylokocker är känsliga mot antibiotika, sk MSSA, men MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) är stammar av stafylokocker som är resistenta mot antibiotika. Både MSSA och MRSA leder till ökade risker för infektioner vid operationer.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp i kroppen.

Målgrupp: män och kvinnor, 18–65 år, som är bärare av stafylokocker (MSSA/MRSA).

Kriterier för deltagande:

  • Ej ha svåra eksem, sår eller torr och känslig hud
  • Ej ha näspolyper eller andra näsanomalier
  • Ej ha sår, inflammationer eller infektioner i och/eller runt näsan
  • Ej haft näsblod fler än 3 gånger senaste året
  • Ej ha näspiercing
  • Ej ha behandlats med antibiotika eller svampdödande medel senaste månaden
  • Ej ta nässpray regelbundet
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste månaden
  • Män behöver använda kondom/vara steril SAMT att dess partner (om kvinna) behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal
  • Heterosexuellt aktiva kvinnor behöver använda godkända preventivmedel/vara sterila/postmenopausala

Studien består av 8 besök på vår klinik i Uppsala. Vid besök 1 kommer du på ett första screeningbesök för att undersöka om du har MSSA/MRSA i näsan. Om provet visar att du har någon av dessa får du komma på en andra screening där ett nytt prov tas och hälsokontroll genomförs. Om det andra provet visar att du fortfarande har MSSA/MRSA i näsan har du möjlighet att delta i studien. Vid besök 3 övernattar du en natt och får fyra doser av läkemedlet/placebo lokalt i näsan. Därefter sker 5 uppföljningsbesök.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här nedanför.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har två kliniker i Uppsala där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar. 

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta