När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 324

Vi söker kroniskt njursjuka som även har högt blodtryck och/eller diabetes typ 2, samt minst en annan hjärtkärlsjukdom till en läkemedelsstudie. 

Syftet med studien är att undersöka säkerhet, tolerans och effekt av ett nytt läkemedel mot sjukdomen. I Sverige uppskattas cirka 10 procent vara drabbade av kronisk njursjukdom (CKD). Genom att delta i studien är du med och driver forskningen framåt inom området. 

Kriterier för att delta: 

  • Vara minst 45 år 
  • Ha ett BMI mellan 18–38 kg/m2 
  • Ha diagnostiserad kronisk njursjukdom (CKD) 
  • Ha diabetes typ 2 sedan minst 2 år tillbaka eller läkemedelsbehandlat högt blodtryck sedan minst 5 år tillbaka eller både och 
  • Ha en kardiovaskulär sjukdom (t ex kranskärlssjukdom) eller hjärtsvikt 
  • Män behöver vara villiga att använda kondom under studiens gång och tre månader efter avslutad studie (om heterosexuellt aktiv) 
  • Kvinnor behöver vara sterila eller postmenopausala 

Du och studieläkaren kommer att diskutera din nuvarande medicinering innan du startar ditt deltagande. Du kommer att fortsätta med din vanliga medicinering men eftersom en del mediciner är inte tillåtna under studiens gång kan det hända att du inte får delta i studien. 

Studien beräknas involvera 180 personer i flera länder. I studien sker totalt 9 besök på vår klinik i Uppsala. Totalt kommer du att få ta läkemedlet eller placebo i 8 veckor. 

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-303399 eller skicka en intresseanmälan här nedan. 

Studien är kostnadsfri. Du får ersättning för resor till och från kliniken. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 


GDPR

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Samtliga studier har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta
Klinik Linköping

Brigadgatan 26
587 58 LinköpingTelefon: 073-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta