När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Läkemedelsstudie i Uppsala

Vi söker friska personer till en läkemedelsstudie med en kombination av idag två godkända läkemedel som utvecklas för behandling av alkoholberoende. 

Huvudsyftet med studien är att undersöka hur olika modifikationer av läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Alkohol är ett vanligt men allvarligt hälsoproblem över hela världen och är bland den främsta orsaken till den globala sjukdomsbördan. Idag finns endast ett fåtal behandlingar mot alkoholism.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–50 år.

Kriterier för deltagande:
• Vara frisk
• BMI mellan 18,5–30 kg/m2
• Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
• Ej använda några nikotin eller tobaksprodukter regelbundet
• Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
• Ej donerat blod senaste 3 månaderna
• Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag dvs kondom/vara steril (män) SAMT ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Ersättning: 34 720 kronor för ditt deltagande

Tidsschema:

GruppBesök 1
(hälsokontroll)
Besök 2
(inneliggande på kliniken)
Besök 3Besök 4Besök 5Besök 6Besök 7Besök 8
(inneliggande på kliniken)
Besök 9Besök 10Besök 11Besök 12Besök 13Besök 14
(inneliggande på kliniken)
Besök 15Besök 16Besök 17Besök 18Besök 19 Besök 20
(inneliggande på kliniken)
Besök 21Besök 22Besök 23Besök 24Besök 25
(uppföljningsbesök)
14 eller 12 apr16-17 apr18 apr

18 apr19 apr20 apr21 apr24-25 apr26 apr26 apr27 apr28 apr29 apr4-5 maj6 maj6 maj7 maj8 maj9 maj14-15 maj16 maj16 maj17 maj18 maj19 maj
24 eller 12 apr20-21 apr22 apr22 apr23 apr24 apr25 apr2-3 maj4 maj4 maj5 maj6 maj7 maj11-12 maj13 maj13 maj14 maj15 maj16 maj21-22 maj23 maj23 maj24 maj25 maj26 maj


Studien består av 25 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, 4 dosbesök och 20 dagsbesök. Vid varje dosbesök kommer du att övernatta 1 natt på kliniken (totalt 4 nätter). Du kommer att få en dos av läkemedlet via oral kapsel under varje dosbesök (totalt 4 doser).

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta