När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 438

Vi söker friska personer, 18–65 år, till en studie med ett prövningsläkemedel mot bakterier. Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och effekt jämfört med placebo.

Staphylococcus aureus är en vanlig bakterie som finns på huden och i slemhinnor. Bakterien kan bland annat orsaka infektioner vid vissa typer av operationer. Oftast vet man inte att man är bärare av bakterien.

Målgrupp: män och kvinnor, 18–65 år

Kriterier för deltagande:

  • Ej ha svåra eksem, sår eller torr och känslig hud
  • Ej ha näspolyper eller andra näsanomalier
  • Ej ha sår, inflammationer eller infektioner i och/eller runt näsan
  • Ej haft näsblod oftare än 3 gånger senaste året
  • Ej ha näspiercing
  • Ej ha behandlats med antibiotika eller svampdödande medel senaste månaden
  • Ej ta nässpray regelbundet
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste månaden
  • Män behöver använda kondom/vara steril SAMT att dess partner (om kvinna) behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal
  • Heterosexuellt aktiva kvinnor behöver använda godkända preventivmedel/vara sterila/postmenopausala SAMT att dess partner behöver använda kondom

Studien består av 5 besök på vår klinik i Uppsala. Vid besök 1 kommer du på ett provbesök för att undersöka om du har bakterierna i näsan. Om provet visar att du har bakterierna har du möjlighet att delta i studien. Du får då komma på en andra screening (hälsokontroll inför studiestart). Vid besök 3 övernattar du en natt och får flera doser av läkemedlet/placebo lokalt i näsan. Därefter sker 2 dagsbesök.

Ditt första provbesök går att göra på vår klinik i Solna, Stockholm i stället för i Uppsala om så önskas. Kommer du med i studien behöver du dock komma till vår klinik i Uppsala för resterande besök.

Ersättning: 7 302 kr för ditt deltagande samt reseersättning.

Tidsschema:

GruppHälsokontroll 1 (besök 1)Hälsokontroll 1 (besök 1)Hälsokontroll 2 (besök 2)Besök 3 (inneliggande)Besök 4Besök 5
OrtStockholmUppsalaUppsalaUppsalaUppsalaUppsala
1a30 aug eller 1 sep31 aug eller 2 sep8, 9, 12 eller 15 sep19-20 sep21 sep26 sep
1b+2a30 aug eller 1 sep31 aug eller 2 sep8, 9, 12 eller 15 sep22-23 sep24 sep28 sep
2b-13 sep20 sep26-27 sep28 sep3 okt
2c-28 sep5 okt11-12 okt13 okt17 okt

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedanför.

Studietitel

En fas IIa, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekten, säkerheten och tolerabilitet av 3% LTX-109 jämför med placebo för avkolonisering av Staphylococcus aureus i näsan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta